Kvinnherad Sogelag – nytt frå styret.

Kvinnherad Sogelag har fått på plass ny rollefordeling i styret for 2024. Då det ikkje lukkast å få på plass alle styreverva på årsmøtet, vart det gjort vedtak om at styret sjølv skulle velja ny leiar blant styremedlemmene. Det er også gjort ei rokkering der Malene Aasen og Audun Eik går inn i valnemnda saman med Sverre Vevelstad. Audun Eik som takka av som leiar vil også være varamann til styret. Frode Sæbø tek over som ny leiar i laget.

Styret ser med dette slik ut:

Frode Sæbø – formann

Eve Røyrane – nestformann

Cort Holtermann – kasserar

Lars Jostein Rørvik – sekretær og skriftstyrar

Egil Vaage – styremedlem

Karin Gram Nygaard – styremedlem

Oddvar Solheim – styremedlem

Varamenn til styret: Astrid Haugse, Sigmund Spjelkavik og Audun Eik.

Valnemnd: Sverre Vevelstad, Malene Aasen og Audun Eik.