Slåttonn

Det var alle mann i arbeid på bakkane i gamle dagar.