Støl og fjell i Guddalsområdet

Bilder utlånt av Bjarte Naterstad