Tre fjordingar framføre plogen

Ikkje noko vanleg bilete dette. Her er det forpaktaren på baroniet som har stillt seg opp for fotografen ilag med dei tre døtrene sine.