Gamle naust og sjøhus i Kvinnherad. I samlinga vil det komma både naust som framleis finst og naust som nå er vekke.