Bergslagen ca 1920

Sildoljefabrikken låg sør for Bjellands brua. Brann ned i 1925.Lars Tveit bygde skipsbyggeri på tomta. Bua til Olav Vaage, far til Ragnvald Vaage. Bua verdt seinare påbygd til sildoljefabrikken.