1. styrmann Helge Meidell si gravferd 1917.  Helge Meidell omkom 2. april 1917 då DS Anna Fostenes blei minesprengt. Skipet var på reise frå New York til Rotterdam med ei last kveite.

Helge Meidell  (1841-1917) bygde tønnefabrikken i Dimmelsvik «Hardanger Dunkefabrik).

Han var bror til Andreas Meidell og budde i huset Fredheim på Fedt i Omvikdalen.

Gravfylgjet rodde frå Dimmelsvik til Skåla der dei lenda og gjekk til Kvinnherad kyrkje.

Foto utlånt av Kari Fedt Haugsbakk

Helge Meidell si gravferd 1917