Håbrand fiske i Sæbøvik 1962

Fiskar var Gjert Sjo, og Frode Sæbø poserte velvillig saman med storfangsten.

Tekst: Frode Sæbø

Foto: Haugesunds avis