Om oss

Kvinnherad sogelag vart skipa i 1983. Laget har til føremål å skapa interesse for lokalsoge og folkeminne, og finna fram det som kastar lys over forne tider. Annakvart år, vanlegvis, gjev laget ut Kvinnhersminne.
Kvinnherad sogelag er medlem i Hordaland sogelag

Etter årsmøtet i 2023 ser styret slik ut :

Audun Eik, leiar (gjenval) for 1 år

Styremedlemar valde for 2 år

Borgny Særsten,

Lars Jostein Røyrvik, sekretær, skriftstyrar

Frode Olav Sæbø

Fylgjande styremedlemer var ikkje på val:

Egil Våge                          Ikkje på val

Rita Martens Meyer          „         „

Margun Malmanger          „         „  kasserar

Varamedlemer valde for eitt år :

Astrid Haugse
Cort Holtermann
Knut Jan Kaldestad

Revisor
Kjell Ottar Bauge, attval

Valnemnd
Sverre Vevelstad, Jon O. Sunde

Audun Eik, leiar, aueik@online.no, tlf  48152785

Frode Olav Sæbø, kontaktperson heimeside og facebook, frode56@gmail.com, tlf 96912570