Olsokfeiring på Færøyane

Hordaland sogelag hadde ein svært vellukka tur til Færøyane i juli. Høgdepunktet for mange var nok å få oppleva Olsokfeiringa i Thorshavn. Tolv medlemmar frå Kvinnherad sogelag deltok på den minneverdige turen.
Bilete og reisereportasje ligg på heimesida til Hordaland sogelag.