Kvinnhersminne – Årbok XXI 2023

Innhaldsoversikt

Føreord
Juliette og Ole G på Ænes – Ei kjærleikssoge
– Eigentleg var det ekstremsport
Laura Døssland – eit liv i slit
Då rocken kom til Kvinnherad ”The Bootjacks”
Frå krambugut til ­kulturprisvinnar
Eldste naustet i Kvinnherad
Iseksport frå Bondhusbreen
Turistferdsle i Mauranger
Kvinnhering- men ikkje akkurat A 4
Naust – gamle og nye sjøhus i Ølve og på Hatlestrand
Sjøbua på Bergeøyra
Gammalt naust på Netland
Gjestgjevarnaustet på Gjermundshamn
Naustet i Ulvenes
Naustet på Nygård i Grønevika
Naust i Åskesvikjo
Kalkutvinning/kalk­brenning på Hidle
Halsnøen Trevarefabrikk
Strandsitjarstaden Hammaren på Utåker
Avlsarbeid og ­foreiningsoksar
Arne Stuland