Forside Kvinnhersminne XX

Kvinnhersminne – Årbok XX 2021

Innhaldsoversikt
Føreord
Leiv Døssland til minne
Første redaksjonen
Minneord om Kåre Einarson Eldøy
Christoffer Trondsson (Rustung)
Rutebåten og livet på kaien
Postekspedisjonar på skip
Arbeid/planlegging av ­samferdsla i Kvinnherad
Krigen kjem til Kvinnherad
Ei oldemor i Troåsen
Nordøy-Anna
Menneske eg møtte
Elise Ludvigsen og Kristian Apeland
Folk som byggjer landet
Diktarstova på Sunde
Johannes Haktorson (1880-1972) Fiskar, bonde og ­organisasjonsmann
Haugastovo – eit gløymt kulturminne
Kulturminne-hytta på Troåsen
Opsangerelva som ­kraftkjelde
Kolamilene på Landa
Korndyrking og tresking av korn
Farlege fjell i Kvinnherad
Historia om SS Arcadian
Butikkar i Ølve – del II