Kvinnhersminne – Årbok XVIII – 2017

Denne boka inneheld artiklar som handlar om kvinnheringar som har delteke i internasjonale operasjonar. Så litt om arbeid og samfunn. Deretter ein bolk om Islandsfiske, før vi tek for oss tradisjonar og skikkar, både til kvardags og fest. Til slutt nokre historiar med ulike emne.

Innhaldsoversikt:

Føreord

Tysklandsbrigaden
Sigbjørn Andreassen – Tysklandsbrigaden
Sanitetssoldat i kontingent 12 i Gaza
I kongens grøne kle
Utanlandsteneste i Libanon
Ein pioner for bilrutedrift i Kvinnherad
Eit langt liv på telegrafen
Folket på Eik skaffar seg telefon
Dette er historien om ei makrellnot
Fjelly – tanken og opptakten
Islandsfiske
Islandsfiske sin betydning for Kvinnherad
Islandsfiske sett med barneauge
Per Svindland, Varaldsøy
Johannes Johnsen var på Islandsfiske med M/S Hodnafjell i 1955
Herlaug Skjelnes, Islandsfiske med Solan frå Varaldsøy
Bryllaup og giftarmål
Eit bryllaup på Furuberg, 11. juni 1816
Juleførebuing og julefeiring i eldre tid
Juletradisjonen som vart borte
Baking og bevaring av mat
Kolerakyrkjegarden på Hamarhaug
Skottabygdo
Jernaldergarden på Hatlestrand