Kvinnhersminne – Årbok XIX 2019

Innhaldsoversikt

Føreord
Barndomsminne frå Ølve
Tidlege sport- og idrettsaktivitetar
Nytt liv på gamal seter
Den første leidangen ?
Seterdrift på Vågslid
Geitehald i 1940 åra
Mobilisering frå Halsnøy
Ei reise frå Vikane under krigen
Korleis vart kvardagslivet i Uskedalen prega av andre verdskrigen ?
Tvangshogging av ved i krigsåra 1940-45
Fiskekjer
Barndomsminne frå nittenfemtiåro
Butikkar i Ølve
Dronningsbesøk i Håvikjo
Oppvekst i ei brytningstid
Gjert Tofte ( Gjerten )
Frå Sunde til Sørishavet på kvalfangst – i dei tøffe 20- og 30-åra
Fortalde Gjest Bårsen sanninga om då han rømde frå Halsnøy Kloster ?