Kvinnhersminne Årbok XV – 2011

Tjue bedehus og ein baptistmenighet

Forord: ..” Det er interessant å samanlikna denne Årbok XV om bedehusa med den forrige Årbok XIV om ungdomshusa. Dei var meir og mindre vennlegsinna motpolar i bygdene. Her var likevel svært mykje likt. Begge samlingsstadane voks fram av organisasjonar som spirte opp på 1800-talet. Begge hadde preg av protestrørsle og begge bygde husa sine med stor offervilje og dugnadsinnsats…”

Bedehus i Kvinnherad
Varaldsøy bedehus av Hildur Øvsthus
Rosendal bedehus av Harald Mehl
Guddalsdalen forsamlingshus av Helge Naterstad
Omvikdalen bedehus, Betania etter Andreas Lavik, Peder Guddal, av Magne Fausk
Uskedal bedehus av Tormod Myklebust
Vonheim, grendahuset i Haugland og Musland krins av Berit Torill Myklebust Mathiesen
Bringedalsbygda bedehus av Gerd Helvik
Husnes bedehus, Betel av Marta Kroka
Kaldestad bedehus av Lillian Kaldestad
Sunde bedehus, Nain av Reidar Sætre
Valen forsamlingshus av Ove Tvedt
Sandvoll/Skarveland bedehus, Betel av Elisabeth Blokkum
Holmedal bedehus, Betania av Jan-Ove Fagerheim
Matre bedehus, Betel av Magni Hegland
Åkra bedehus, Betel av Edmund Berge
Sætre bedehus av Eirik M. Eide
Zoar bedehus, Sæbøvik av Halvor Medhus
Høylandsbygd bedehus, Betania av Johannes G. Eide
Fatland bedehus, Tryggheim av Torleiv Sydnes
Fjelberg bedehus, Betlehem av Torleiv Sydnes

Emisserar og slaktetid i oppistovo
Frå Utåker i 1950-åra av Konrad Anfinsen

Strandebarm baptismenighet og baptistane i Kvinnheradav Johan Flatebø