Kvinnhersminne Årbok XIII – 2007

Arbeid- og kvardagsliv i bygdene våre
Boka er diverre utseld. Kvinnherad bibliotek har ho for utlån.

Forord :..”mykje av det som skjedde berre for 50 år sidan er som henta frå ei heilt anna verd for dei som veks opp i dag. Difor er det viktig å få fram at det velferdssamfunnet vi har i dag, er tufta på tidlegare generasjonars arbeid og slit…


Næringslivet i tidlegare tider
av Jorunn Toskedal
Handelen veks fram
Gruvedrift – eit eventyr som enda i armod

Rosendal i 1950-åra
av Halvor Medhus
Ei bygd med bønder og butikkar
Menn vi la merke til
Kvinner vi la merke til

Fartybygging i Kvinnherad
1920 – 1950

av Knut E. Skåla
Ei handverktradisjon som er borte
Tidsbolkane
Fartytypane
Byggemetodar og bygging
Materialer og underleverandørar
Skipstømmermannen
Verft og byggeplassar

Fiske i Kvinnherad
av Jorunn Toskedal
Brislingfiske
Dei første hermetikkfabrikkane

Skottehandelen
av Jorunn Toskedal

Jordbruk i endring
av Aslaug og Olav Eik
Det store hamskiftet
Krigsåra
Etterkrigstida
Veret

Laksefiske i Pilateigen
av Margit Toskedal

Gamle Skaalabuo til minne
av Wenche Skaaluren
Ei lita handelssoge frå Rosendal

Det var ein gong
av Wenche Skaaluren
Noko lest, litt høyrt og mangt lært i livets skule
“Berre kvinnfolkarbeid”
Helsevesenet veks fram
Eit gryande mediesamfunn
Er det dette dei kallar utvikling ?

Halsnøysamfunnet kring 1950
av Judit T. Handeland, Grete Tofte Lønningen og Anny Nygaard Mehl
Leik og moro
Lokalsamfunnet. Arbeid, liv og røre
Fantane kjem
Skuletida
Ungdomstid
Bedehuskulturen
Arbeid og utdanning

Verksemder i Kvinnherad ca. 1950
av Jorunn Toskedal
Endra samfunnsstruktur
Meir spesialisering
Skipsbygging
Handverk og småindustri
Opplisting av verksemder

Last ned pdf av Årbok XIII