Kvinnhersminne Årbok VI – 1992

Føreord: ..I år har me samla oss om eit par hovudemne : Gamle gravferdsskikkar og utvandring til Amerika..

Minneord om Oskar Guddal av Erling Vaage
Ættarskifte på gamal gard. Eit tidsbilete frå 1800-talet av Anders Stølen
Underhaug-Brita av Anders Stølen
Anders Aarsand til minne av Wenche Skaaluren
Mauranger – frå fjord til fonn av Trygve Fredheim
Gamle gravferdsskikkar i Kvinnherad av mange innsendarar v/skriftstyret
Ved provst J.E.Ungers jordeferd av Arne Stuland
Ein medhjelpar til Kaldestad-kyrkja «Beretning fra 1825» av Gunnar Skogtun
Litt om utvandringi frå Ølve til Amerika av Gudrun Dahle
Ei utvandrarsoga frå Fjellhaugen etter professor Olaf Andreas Haugen
Friheim, bautasteinen og steinhoggaren av Kåre Eldøy
Soldatens siste syn av Leiv Døssland