Kvinnhersminne Årbok V – 1990

Føreord: …100-årsjubileumet (1989) for kvinnhersdiktaren Ragnvald Vaage har fått største plassen i denne årboka. Dei andre store jubilea i 1989, 250-årsjubileet for grunnskulen, og 175-årsjubileet for grunnlova har og fått sin plass..

Ragnvald Vaage, forkynnar og skald av Leiv Døssland
Kvinnetypar i diktingi til Ragnvald Vaage av Sigurd Sandvik
Bestemora av Kåre Eldøy
Mannsbugjengen av Sigvald Eik
Gjester i Mannsbu av Leiv Døssland
Småsoger om Ystein av Sigurd Sandvik
Ragnvald Vaage med retteblyant av Per Olav Kaldestad
Lærar Ingemar Havnerås av Anders Stølen
Hatlestrandi 1814 – 1914 av Ingemar Havnerås
Torkjell Naterstad, intervju av Aslaug Eik og Jorunn Toskedal
Hendt kringom på Kvinnhersskulane, Stubbar v/ymse innsendarar
“Kelly hand made”. Søndagsskule og anna av Leiv Døssland
Om søndagsarbeid av Leiv Døssland
Hidlars-Kristio av Anders Stølen
Tor Jonsson Hjortås av Anders Stølen
Heine-namnet i Sunnhordland og Hardanger av Anders Stølen