Kvinnhersminne Årbok IV – 1988

Få bøker att !

Føreord: ..«Somme tema visar seg å vera rikare enn me frå først av tenkte. Dette gjeld ikkje minst temaet opplæring. Lesarane vil sjå at fleire av artiklane denn gongen dreier seg om det. Lag og lagsverksemd i lokalmiljøet er eit anna rikt og aktuelt tema…-denne gongen fortel me om eit av dei frilynde ungdomslaga som har levd i 100 år, og let andre nærskylde emne stø seg til det..».

Diktaremnet Anders Aarsand v/red.
Frilyndt ungdomsarbeid i 100 år av Aslaug Eik
Fram samtalelag, førelaupar for Omvikdalen ungdomslag v/red.
Hagefest anno 1812 – i 1973 av E. og L.D.
Jens Tvedt sin plass i heimstaddiktinga av Idar Stegane
Christopher Henrik Hoelfeldt Lund av Leiv Døssland
Den praktiske Jenteskolen paa Undarheim av Eldbjørg Døssland
Daglig liv på Onarheim gård av Inga Aarreberg
Pitters-Jens. Hermer av Johs. K. Rørvik
Laudagsfriing. Rispe på husnesmål v/red.
Litt om styrarparet på Ænes husholdningsskole av Wenche Skaaluren
“Sjørøvaren” Magnus Heinesson og hans etterkomarar i Kvinnherad av Anders Stølen
Det gamle lensmannstunet på Hjortås av Anders Stølen
Prost J.E.Unger av Arne Stuland
Ulukker og andre uhende kring Halsnøy av Johs. G. Tofte