Kvinnhersminne Årbok III – 1986

Føreord: ..« som før har me prøvd å samla innhaldet kring eitt eller to hovudtema. Dei fyrste stykka har på ein eller annan måte med samferdsle å gjera. Det andre tema er eit framhald av det eine hovudtema i Årbok II, om skular og skulefolk »..

Lars Larsson Hjortås – odelsbonde, jektebyggjar og jektereiar av Anders Stølen
Då Teigen var poststad av Kåre Eldøy
Byferd og brødlause kommisjonar av Kåre Eldøy
I hine hårde dage – eller en handelsreisendes døds-seilas på Kvinnhersfjorden v/red.
Ein liten studie i stadnamn av Leiv Døssland
Jordbruksskulen på Sandvikgardane i Kvinnherad av Olav Eik
Gotskalk Johnson Myklebust av Leiv Døssland
Gjennom skolen i over sytti år av Gotskalk Johnson
Falemann av Gotskalk Johnson
Stakkars Per av Gotskalk Johnson
To romanfragment av Per Olav Kaldestad
Humoren hos Jens Tvedt av Leiv Døssland
Bjørneskyttaren ; segner, soger og stubbar frå Mauranger av Gotskalk Gjerde
Kvinnheringar i krig av Lars Børge Sæberg