Kvinnhersminne Årbok XII – 2005

1905 i Kvinnherad

Forord : …” i Kvinnhersminne 2005 har me valt å konsentrera oss om tre tema : Unionsoppløysinga 1905 , Realskulen i Kvinnherad, Samferdsle og turisme i Kvinnherad før 1940”.

Unionsoppløysinga 1905
Ved sida av ei kort oversikt over sentrale hendsingar på riksplan, er det teke med ein del stoff om hendingar her i Kvinnherad.

Realskulen i Kvinnherad
Eit 50-årsminne frå realskulen i Rosendal av Ole Robberstad
Realskulen i Rosendal. Minne frå 1954-1956 av Halvor Medhus
Dans eller skulearbeid? av Roald Toskedal
Valen framhaldskule/middelskule/realskule av Otto Blokhus og Tjerand Lunde
For gode for denne verda. Minne frå Valen realsksule. av Hans Olav Tungesvik
Med realskulen som nabo av Asbjørn Skår
Husnes realskule. Skiping, opptakt av Erling Løseth
Husnes realskule. fag og fagkrins, arbeidsmåtar av Reidar Sætre
Minne frå Husnes realskule av Lars Amund Vaage

Samfedsle og turisme i Kvinnherad før 1950 av Lambrecht Haugen
Lov om skyssvesenet av Lambrecht Haugen
Samferdsel i Kvinnherad av Lambrecht Haugen
Fire hjul og motor av Lambrecht Haugen
Rosendal-Utåker skysslag av Lambrecht Haugen
Turismen og anna i Mauranger rundt år 1900 av Lambrecht Haugen
Motorkøyretøy i Kvinnherad registrert før 1940 av Odd Gerhard Hauge og Lambrecht Haugen