Kvinnhersminne Årbok XI – 2003

Kvinnhersminne Årbok XI – 2003
Helse i Kvinnherad i 400 år

Forord: …” Den første offentlege legen i Noreg vart utnemnd av kong Christian IV i 1603. Villads Nielsen tok til som stadsmedicus i Bergen same året…I 2003 er det såleis 400 års jubileum for det offentlege lege- og helsevesenet i Noreg.”

Spor etter offentleg helseteneste i Noreg av Jorunn Toskedal
Halsnøy Kloster – det første hospitalet i l landet av Åse Engelsen og Jorunn Toskedal
Lækjar Theodor Kinck – eit 100-års minne av Johan Storm Munch
Distriktslege Endre Haugen av Lambrecht Haugen
Valen sjukehus av Tjerand Lunde
Førebyggjande helsearbeid og vaksinasjon av Ragnhild Pile
Beskikket til jordmor i det ledige Enæs sogn av Helga Storedale Tjønn
«Pirkeprøva og pinestol», Skulehelsetenesta – tannrøkt av Jorunn Toskedal
Nasjonalforeningen for folkehelsen sine helselag – stor innsats i norsk helsevesen av Tjerand Lunde
Folkemedisin i Sunnhordland av Tore Landa Moe
Medisiner frå planterike av Lambrecht Haugen
Fra distriktslege til kommunehelseteneste av Oddvar Larsen