Gåve frå Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad

Frå venstre, Cort Holtermann, Kari Fedt Haugsbakk og leiar i sogelaget Halvor Medhus.

Frå venstre, Cort Holtermann, Kari Fedt Haugsbakk og leiar i sogelaget Halvor Medhus.

Torsdag 23.mai delte Sparebank1-stiftinga ut pengegåver til lag og organisasjonar i Kvinherad. Kvinnherad sogelag fekk kr 15.000 til Kvinnhersminne årbok XVI for 2013. Leiaren Halvor Medhus orienterte om arbeidet til sogelaget og årboka som kjem til hausten. Han takka for den kjærkomne pengegåva. Til stades frå sogelaget var og Cort Holtermann og Kari Fedt Haugsbakk.