Formidling av lokal kulturarv til barn og unge. Prosjektet finansiert av Sparebankstiftinga DNB og Kulturrådet. Prosjektet var ei nasjonal satsing over tre år og avslutta 31. desember 2020. Merethe Offerdal Tveit er utdanna innan film, frå Nordland kunst- og filmfagskole og Oslo Met. Ho har leia eit filmkurs for elevar ved 7. trinnet for skulane […]

Laurdag 19 september heldt Kvinnherad Sogelag årsmøte i Dalheim i Omvikdalen. Om lag 30 medlemer møtte til det utsette møtet. Det ordinære årsmøte i april måtte utsetjast på grunn av Covid 19 og smittefaren. Audun Eik leia møtet der han vart vald til leiar for eit nytt år. Med seg i styret har han Rita […]

Kvinnherad sogelag hadde årsmøte i Gamleskulen i Uskedalen laurdag 27. april. Medlemar frå heile kommunen, 50 i talet, hadde funne vegen til Uskedalen denne dagen. Leiaren i sogelaget, Anny Nygaard Mehl, loste oss gjennom årsmøtesakene, som gjekk raskt unna. Årsmelding og rekneskap vart godkjende utan merknader. Medlemspengane vert uendra. Anny Nygaard Mehl gjev seg etter […]

Årsmøte Kvinnherad sogelag laurdag 21. april på Dill, Sæbøvik Frå styre møtte: Anny Nygaard Mehl, Dagfinn Eide, Rita Martens Meyer, Cort Holtermann,  Eva Vikane Eide, Lars Jostein Røyrvik og Audun Eik. Det var 45 frammøtte. Til å skriva under protokollen vart valt Malena Aasen og Rita Martens Meyer. Leiar Anny Nygård Mehl vart vald til […]

Kåseri av Anders Haugland på årsmøtet i Kvinnherad sogelag 22. april 2017 Den gamle tingskipnaden i Sunnhordland (etter reformasjonen og fram til 1800-talet) Me går 370 år tilbake i tid. Til ein mørk ettermiddag på onsdagen den 13. oktober 1647. Sørover gjennom Høylandssundet sigla det ein vengebåt (husbåt). Om bord sat 15 menneske: ikkje mindre […]

Kvinnherad sogelag skal halda årsmøtet sitt på Spisskammerset i Rosendal( Skålagato 3),laurdag 22. april. Etter årsmøtesakene, som vi reknar med går greit unna, vert det servert lunsj. På årsmøtet i år har vi eit rikhaldig program. Aslaug Eik vil lesa prologen ho skreiv i samband med at Landslaget for lokalhistorie hadde årsmøte i Rosendal i […]