Eit møte med Brynhild Kviteberg

Høyr intervjuet med lærar Brynhild Kviteberg frå Sunde der ho fortel om oppvekst på Sunde, utdanning og livet før og nå. Særleg inntrykk gjer historia om hennar møte med Gestopo etter hendinga på Sunde under krigen.

Foto: Lars Kallevik

Lydfil: Ingvild Sjo