Brynjelsbua og Sundepølso

Biletet er teke i døra på Brynjelsbua, eldste butikken på Sunde. På skiltet står det «Olsen – Røssland slaktarforretning». Øyvind Olsen og Gunnar Røssland starta slaktarforretning der og dreiv i mange år. Det var her Sundepølsa først blei laga, med røykjeri nedi stranda til høgre for bua. Karane i døra er Lars Olsen, Haldor Håvik og Eivind Olsen . Haldor var innom då biletet vart teke, mellom 1940 - 1950. Det er Svein Aksel Sunde som eig bua i dag.

Biletet er teke i døra på Brynjelsbua, eldste butikken på Sunde. På skiltet står det «Olsen – Røssland slaktarforretning». Øyvind Olsen og Gunnar Røssland starta slaktarforretning der og dreiv i mange år. Det var her Sundepølsa først blei laga, med røykjeri nedi stranda til høgre for bua. Karane i døra er Lars Olsen, Haldor Håvik og Eivind Olsen . Haldor var innom då biletet vart teke, mellom 1940 – 1950.
Det er Svein Aksel Sunde som eig bua i dag.

Kvinnheringen juli 1995

Kvinnheringen juli 1995

Kvinnheringen 3. juli 1995

Kvinnheringen 3. juli 1995