Bli medlem i Kvinnherad sogelag?

Sogelaget har no ca 170 medlemar og ynskjer fleire.

Medlemspengane er no kr 200 for einskildmedlemar og kr 300 for ektepar/partnerar.

Som medlem får du:
-Tilsendt Kvinnherad årbok gratis .
Den vert gjeve ut annakvart år.
– Du får og høve til å vera med på tilstellingar og turar i regi av sogelaget.

Ta kontakt med leiar Frode Sæbø, og meld deg inn.

Skriv gjerne Ny medlem i emnefeltet. Eposten sender du til frode56@gmail.com, tlf 96912570

Hugs fullt namn og adresse, samt e-post.