Entries by Frode Sæbø

Kvinnherad Sogelag – årsmøtereferat 2024

Årsmøtet i Kvinnherad Sogelag 20. april 2024, vart halde på Bergslagen, i lokala til Sunde Kyst- og Litteratursenter.Årmøtet vart opna av leiar Audun Eik, som ynskte velkommen til dei 26 frammøtte.At det ikkje var fleire som møtte, får truleg truleg det fine vårveret ta skulda for. Lars Jostein Røyrvik vart vald til ordstyrar, og Kari […]

Eit møte med Brynhild Kviteberg

Høyr intervjuet med lærar Brynhild Kviteberg frå Sunde der ho fortel om oppvekst på Sunde, utdanning og livet før og nå. Særleg inntrykk gjer historia om hennar møte med Gestopo etter hendinga på Sunde under krigen. Foto: Lars Kallevik Lydfil: Ingvild Sjo

Fotogruppa 2024

Fotogruppa er eit samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad sogelag og Vestland Fylkesarkiv i Leikanger. Vi hadde vårt første møte på rådhuset i Rosendal 23. januar 1923. Der blei vi enige om å inngå eit samarbeid med innsamling, digitalisering, arkivering og publisering av gamle bilder frå Kvinnherad. Målet er at bilda etterkvart skal bli søkbare på internet via […]