Årsmøte i Kvinnherad sogelag i Rosendal 22. april

Årsmøtet i sogelaget vert 22. april i Rosendal. Det vert orientering om Gurine og omvisning i Gurinefjæro.
Historikar Anders Haugland vil fortelja om Den gamle tingskipnaden i Sunnhordland.
Meir utfyllande informasjon kjem seinare, men set av denne laurdagen alt no !