Årbokseminaret på Sunnhordland museum

Frå Kvinnherad sogelag deltok fem representantar på seminaret. Det var svært nyttig å koma saman og få nye innspel, og høyra korleis andre lag arbeider med årbokutgjeving. Sjå fyldig omtale på heimesida til Hordaland sogelag.