Årbokseminar 21. mars

Hordaland sogelag i samarbeid med Sunnhordland Museum skipar til seminar om årbøker,
på Sunnhordland museum laurdag 21. mars 2015, kl. 09.00 – ca. 15.30.
Tema er: Årbøker frå sogelaga – seminar om produksjon, distribusjon og samarbeid.

Sjå fullstendig informasjon på heimesida til Hordaland Sogelag