Kvinnhersminne Årbok I – 1982

Boka er diverre utseld. Kvinnherad bibliotek har ho for utlån.
Føreord: «det fylgjer ansvar med dette å skriftfesta fortida. Det bør gjerast både rett og finsleg. Dei munnlege overleveringane må så langt råd er krysskontrollerast, eller ein må syta for at dei ikkje gjev seg ut for meir enn det dei er: brotstykke som kanskje har vorte omlaga og tildikta på vegen fram til i dag.»..

Husmenn i Kvinnherad 1800 – 1900 av Erling Vaage
Husmannsplassen Troåsen under garden Våge i Husnes av Kåre Eldøy
«Etter kom or ætti hans ervingar dyre» av Salomon Brandvik
Husmann og strandsitjar v/red
Dei andre husmannsplassane under Våge etter gards- og ættesoga for Våge av Erling Vaage
Husmannakongen i Rørvik v/red
Litt om den tidlege lekmannsrørsla i Kvinnherad av Atle Døssland
Eit “andragende” frå året 1848 v/red
Om Luthers katekisme og forklåringar til denne v/red
Svar på spørsmål frå Pontoppidans «dobbelte Forklaring» – Husnes Misjonsforening 130 år av Ragnhild Vaage Heimvik
Kvardag i Jehans-stova. Kveldssete frå 1880 åra av Margot Lea
Johs. Silseth i Toftevåg avJohs. G. Tofte
På Svinøystrand av Anders Gabriel Kloster
Bjarne Gabrielsson Sunde v/red
Småradl på Halsnøy-mål av Anders Gabriel Kloster
Reisebrev frå Hardangervidda hausten 1959 av Torgeir Døssland
Kvinnherad Paletten v/red
Last ned pdf av Kvinnhersminne – Årbok I