Kvinnhersminne Årbok XIV – 2009

Det frilyndte ungdomsarbeidet og mangt anna

Forord :…Hovudtema er ungdomshusa i Kvinnherad…Sjølvsagt må vi og nemna laga som bygde husa. Dei tilhøyrde den frilynde ungdomsrørsla med band til Noregs Ungdomslag. Stundom levde dei i fredleg sameksistens med bedehuskulturen, andre tider i motsetnad”..

Ungdomshus og ungdomslag i Kvinnherad

Kringsjå 100 år, 1909 – 2009, Ølve av Margareth Haugland
Samhald, Hatlestrand av Gerd Karin Stølen
Vardetun, Varaldsøy av Haktor N. Åkre, Torgils Våge, Torbjørg Øye
Turnhallen, Rosendal av Knut E. Skåla
Gamleskulen på Seglem, Guddalsdalen av Leiv Guddal
Dalheim, Omvikdalen av Kari Fedt Haugsbakk
Helgheim, Uskdalen av Bjørgulv Eik
Friheim – ungdomshuset for Husnes og Sunde av Ansgar Bjelland
Fjelly, Valen av Reidar Handeland
Bromlo, Halsnøy av Egil Steinar Tofte
Samhald i grustak gav lagshuset Strondaheimen på Sydnesstrand av Torleiv Sydnes
Gjetingsdalen, ei bygd utan ungdomshus av Anny Øvrehus
Sandvoll – ei anna bygd utan ungdomshus av Jostein Rusten

I amerikansk krigsteneste av Lars Jostein Rørvik

Sagdrift og båtbyggjeri i Sponavikjo av Konrad Anfinsen

Barndom på Utåker i 1950-åra av Konrad Anfinsen

Eitt og hitt frå Fjelberg sokneråd 1921-1947 av Halvor Medhus