Kvinnhersminne Årbok X – 2001

Språkstrid, Jul & Vaage

Forord: ..“vi inviterar lesarane til ei bok med tre emne :
Innføringa av nynorsk i kvinnhers-skulen,
Gamle juleskikkar i Kvinnherad,
Forfattaren Lars Amund Vaage “…

Minneord Jardar Skaadel av Aasmund Taarn Sande
Nynorsken og skulen av Anfinn Otterå
Frå riksmål til landsmål i kvinnheradskulen av Jorunn Toskedal
Målbyte i Sjo skulekrins av Oddmund Tofte
Morsmålopplæring i Fjelberg sokn av Lars Gjærde
«Sønnnhordlandsmålene holder på at dø ut» av Ingemar Presthus
Målbyte i Kvinnherad av Olav Vevle
Juletradisjonar i gamle dagar av Kristin Skromme
Juletradisjonar i fjordbygd og fjellheim langs Blåelva av Kristin Skromme og Frøydis Fjellhaugen
Jul og juleskikkar i 1930-åra av Ingrid Vevik og Margit Toskedal
Jul av Aslaug Eik
Glimt frå Lars Amund Vaage sin forfattarskap av Arne Sunde