Klikk på bileta i biletspelet for å få full bilettekst og storleik.

Gledeleg nyhende!
Årbok I, VIII og XIII, som lenge har vore utselde, kan no lesast på heimesida i pdf.utgåve.
Last ned pdf av Kvinnhersminne – Årbok I

Kulturminnesøk

Hordaland sogelag er no på Facebook. I eit innlegg der er det lagt ut informasjon om og henvisning til ei nettside som heiter Kulturminnesøk. Der finn du oversikt over alle kulturminne som er registrerte der du bur. Skriv inn namn på kommunen og start søk !

Kvinnhersminne XVIII

Dei siste utgåvene av Kvinnhersminne har hatt eit tydeleg hovudtema. Dette var også målsetjinga til dei som starta arbeidet med boka de no har i hende. Av ulike grunnar vil lesaren sjå at vi har gjort det litt annleis i år.
Først kjem fem artiklar om kvinnheringar som har delteke i internasjonale operasjonar. Så litt om arbeid og samfunn. Deretter ein bolk om Islandsfiske, før vi tek for oss tradisjonar og skikkar, både til kvardags og fest. Til slutt har vi fått plass til nokre historiar med ulike emne.
Skriftstyret vil takka alle som har bidrege med både tekstar og bilde til denne utgåva. Utan viljuge og kompetente kvinnheringar, ville det ikkje vera mogleg å få detta til.
Skriftstyret.

Bli medlem i Kvinnherad sogelag

Meld deg inn og få siste årboka gratis