Om oss

Kvinnherad sogelag vart skipa i 1983. Laget har til føremål å skapa interesse for lokalsoge og folkeminne, og finna fram det som kastar lys over forne tider. Annakvart år, vanlegvis, gjev laget ut Kvinnhersminne.
Kvinnherad sogelag er medlem i Hordaland sogelag

Etter årsmøtet i 2020 ser styret slik ut :

Audun Eik, leiar (gjenval) for 1 år

Styremedlemar valde for 2 år :

Borgny Særsten, nestleiar

Margunn Malmanger, kasserar

Rita Martens Meyer,

Styremedlem valt for 1 år: Frøydis Fjellhaugen,

Fylgjande styremedlemer var ikkje på val:,

Lars Jostein Røyrvik, skrivar
Egil Steinar Tofte

Varamedlemer valde for eitt år :
Astrid Haugse
Trond Ramsøy
Jon Olav Sunde

Revisor
Kjell Ottar Bauge, attval

Valnemnd
Dagfinn Eide (attval), Anny Nygaard Mehl ( attval)

Audun Eik, leiar, aueik@online.no, tlf  48152785

Margunn Malmanger, kontaktperson heimesida, margunnm@online.no, tlf 91586973