Nyhende

Årsmelding 2013

Årsmelding for Kvinnherad sogelag ved årsmøtet 26.april 2014, Varaldsøy. Årsmøtet 2013 vart halde laurdag 27. april, med 36 medlemer i Olaløa, Mauranger. Alle vedtak og val var samrøystes. Leiaren i laget, Halvor Medhus, la fram årsmeldinga,…

Årsmøte 2014

Gode medlemer i sogelaget. Velkomne til årsmøte i Varaldsøy grendahus laurdag 26. april kl 13.00. ( Ferje Årsnes - Varaldsøy kl 12.10 , ferje Gjermundshamn - Varaldsøy kl 11.25 ) Vi ser fram til eit gjevande årsmøte på den grøne…

Historisk seminar

Grunnlovsjubileet Kvinnherad Senioruniversitet arrangerer Historisk Seminar på Kulturhuset Husnes, fredag 14.februar kl 11.00 - 15.00. · Bergen Kystlag v/Liv Bjerknes og Kåre A. Johnsen: Ei historisk reise for Noregs sjølvstende. Reisa til…

Namneferd i Kvinnherad

Landslaget for lokalhistorie hadde årsmøte i Rosendal første helga i juni 2013. Under festmiddagen les Aslaug Eik opp ein sjølvskriven prolog. Aslaug, som no går i sitt 88.år, fekk ståande applaus av festlyden. Vi har fått lov av Aslaug…

Bokkveld 4.desember

Bokkveld i Ølve. Onsdag 4. desember kl 19.00 , blir det bokkveld i Tråvik skule i Ølve. Då vil Tor Bringedal fortelja om boka si; ''Kvinnherad 1837 – 1945. Lokalt sjølvstyre og Formannskapslovene''. Kvinnhersminne 2013 , vert presentert…

Bokkveld 27. november

Bokkveld i Uskedalen. Onsdag 27. november kl 19.00 , blir det bokkveld i gamleskulen i Uskedalen. Då vil Tor Bringedal fortelja om boka si; ''Kvinnherad 1837 – 1945. Lokalt sjølvstyre og Formannskapslovene''. Kvinnhersminne 2013 , skal…

Kampane i Kvinnherad 1940

Lars Børge Sæberg er leiar i Krigshistorisk gruppe, ei undergruppe av Kvinnherad sogelag. Han skal halda føredrag i Kvinnherad Senioruniversitet torsdag 24. okt. kl 11.00 på Husnestunet Kampane i Kvinnherad 1940 I aprildagene i 1940 hadde…

Studietur til Gotland med Hordaland Sogelag

Vellukka studietur til Gotland. Studieturen i summar gjekk denne gongen via Danmark til Sverige og Gotland. Sjå meir på heimesida til Hordaland Sogelag

Vellukka landsmøte i Rosendal

Helga 1.–2. juni vart det 39. landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie halde i vakre Rosendal. Det vart eit vellukka arrangement med eit 50-tals delegatar frå heile landet. Denne artikkel stod i Kvinnheringen 3. juni.

Gåve frå Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad

Torsdag 23.mai delte Sparebank1-stiftinga ut pengegåver til lag og organisasjonar i Kvinherad. Kvinnherad sogelag fekk kr 15.000 til Kvinnhersminne årbok XVI for 2013. Leiaren Halvor Medhus orienterte om arbeidet til sogelaget og årboka som…

Årsmelding 2012

Årsmelding for 2012 ved årsmøtet 27. april 2013 Årsmøtet 2012 vart halde på Bjørnebøle, laurdag 21. april, og avvikla i samsvar med vedtektene. Vi var 43 til stades. Valet gav følgjande resultat : Halvor Medhus atvald til leiar for…

Årsmøte 2013

Årsmøte i Kvinnherad Sogelag vart halde i Olaløo i Mauranger 27.04.2013. Halvor Medhus ynskte velkommen, og leia årsmøtet. 36 medlemar hadde funne vegen til Olaløo denne fine vårdagen. Han gav så ordet til Kjersti Bondhus, som fortalde…

Kapellet på Mel

På Kvinnherad sogelag sitt årsmøte i Åkra i 2006 vart det vedteke å setja ned ei undergruppe på fem personar som skulle arbeida for meir informasjon om Melskapellet i Rosendal. Kommunen vart invitert og verksemdsleiar for kultur og fritid,…

Årsmøte 2012

Kvinnherad sogelag har veldig kjekke og interessante årsmøte. I april 2012 var vi på fjellgarden Bjørnebøle. Vi vart svært godt mottekne av vertskapet Anna Ingeborg og Håkon Bjørnebøle. Dei har gjort eit stort arbeid med å restaurera…