Nyhende

Krigshistorisk samling

Krigshistorisk gruppe er ei undergruppe av Kvinnherad sogelag. Trond Ramsøy og Lars Børge Sæberg er svært sentrale i gruppa, og saman med Kristian Bringedal hadde dei lagt til rette programmet : "I løytnant Sven Bugge sine fotspor frå…

Årsmøte 23.april på Utåker

Kvinnherad sogelag skal ha årsmøtet sitt i Holmedal bedehus på Utåker laurdag 23. april kl 13.00. Årsmøtepapira er sendt ut til alle medlemane. Etter årsmøtesakene, som vi reknar med går greitt unna, vert det servert lunsj. På årsmøtet…

Myrmennene på Landa

Egil Hovda har skrive ein artikkel om kolamilene på Landa, og skogen som økonomisk ressurs. I artikkelen under kan ein lesa om korleis denne eigedomsretten og kunne nyttast som ein politisk ressurs: Myrmennene på Landa. Etter at Eidsvollforsamlinga…

Årsmøte i Hordaland sogelag

Hordaland sogelag hadde årsmøte i Norheimsund helga 5. - 6. mars. Det møtte tre utsendingar frå Kvinnherad sogelag, Audun Eik, Dagfinn Eide og Rita Martens Meyer. Kari Fedt Haugsbakk frå Kvinnherad møtte som styrerepresentant i Hordaland…

Årsmøte i sogelaget

Årsmøtet i Kvinnherad sogelag vert laurdag 23. april kl 13.00 i bedehuset på Utåker. Årsmøteprogram vert lagt ut seinare, men set av dagen alt no !

Klesvask på gamle måten – ein liten videosnutt

Marie Eik Nygård tok fram handkjerra og stampane med klesvask og tok ein liten vaskedemonstrasjon for oss. Ho sytte ikkje med å skjylja klær i den iskalde elva, det var så kaldt at klesvasken var åt å frysa fast på elvasteinane. Tusen…

Hordaland sogelag til York 9. – 14 – august 2016

Hordaland sogelag reiser til York, der vikingbyen Jorvik låg, til Lindisfarne, Whitby, m.m. Fullstendig program vert lagt ut på heimesida til Hordaland sogelag, www.hordalandsogelag.no, ein av dei næraste dagane. Der finn ein og informasjon…
,

Klesvask i gamle dagar

Korleis føregjekk klesvasken før i tida,og kvar? Kvinnherad sogelag og Omvikdalen Bygdekvinnelag har i 2015 hatt eit samarbeidsprosjekt med å registrera gamle vaskeplasser i Omvikdalen. Vi tok på oss oppdraget med å leita fram dei…

Sydvest bokfestival

Kveldsseta på Skakkesenteret. For andre år på rad inviterte Etne Bibliotek til Kveldsseta på Skakkesenteret. Tema for samkoma var presentasjon av årbøker og sogeskrift frå soge- og historielag i region Sydvest, dvs. Sunnhordland, Haugalandet,…

Bokslepp i Uskedalen

Kvinnherad sogelag hadde presentasjon av årbok nr XVII - “Førstereis", i Uskedalen torsdag 22.10. Det var eit svært triveleg kveldsstund, med omlag 40 frammøtte. Leiaren i laget, Anny Nygaard Mehl, leia samkoma. Ho fortalde litt om bakgrunnen…

Kvinnhersminne – årbok XVII

Kvinnhersminne – årbok XVII er no klar frå trykkeriet. Det er blitt ei flott bok, som vi gler oss til å syna. Torsdag 22. oktober kl 18.00 vil den bli presentert ved ei tilskiping i det gamle skulehuset i Uskedalen. Denne utgåva av årboka…

Kulturminnedagen 2015

Markering av kulturminnedag i Omvikdalen. Kulturminnedagane vert markert i september kvart år og er den største felles feiringa av kulturarv i Europa. I år er tema for dagane : Nabolag - menneske, kulturminne og historie. Norges kulturvernforbund…

Krigshistorisk gruppe

Krigshistorisk gruppe er ei undergruppe i Kvinnherad sogelag. Trond Ramsøy er ein sentral person der. Han har har gjort ein stor jobb med å granska og finna fram til kunnskap om krigshendingane i aprildagane 1940 i Kvinnherad. Denne veka var…

Hordaland sogelag inviterar til kurs

Det vert arrangert kurs i Bergen 24. sept., hovudtema er Heimeside. Kurshaldar er Åslaug Snilstveit, Salikat design. Ho tar m.a. for seg oppretting av heimeside, oppbygging og struktur, layout. Ho kjem og innom fotobehandling, reglar og retttigheter…

Hordaland sogelag på tur til Ytre Hebridane

Tekst: Mikal Heldal Foto: Kari Fedt Haugsbakk Hordaland sogelag sin studietur gjekk dette året til Ytre Hebridane – langt vest mot havet der neste landfaste stopp gjerne kan vera Canada. 40 hordalendingar fekk ein tur rik på inntrykk frå…