Nyhende

Onarheimsgildet – 2015

Det blir stor markering av Onarheimsgildet på Tysnes helga 1. og 2. august. Fullstendig program finn ein på heimesida til Hordaland sogelag.

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøtet vart halde i SKL sitt kurssenter i Matre, laurdag 25.april 2015. Deltakarar : Frå styret møtte : Anny Nygaard Mehl, Dagfinn Eide, Rita Martens Meyer, Audun Eik, Kari Fedt Haugsbakk. Det var 62 frammøtte, av dei 45 medlemar. Til…

Årsmøtereferat 2015

Kvinnherad sogelag hadde årsmøte i Matre laurdag 25.april. Mykje folk hadde funne vegen til Matre, ausande regnvær såg ikkje ut til å skremma nokon. Møtet vart halde i SKL sitt flotte kurssenter i Matre, og der vi vart svært god mottekne…

Bli med til Hebridene 2. – 10. august 2015

Hordaland Sogelag arrangerer spanande studietur til Hebridene. Påmelding snarast og seinast 2. mars 2015

Årbokseminaret på Sunnhordland museum

Frå Kvinnherad sogelag deltok fem representantar på seminaret. Det var svært nyttig å koma saman og få nye innspel, og høyra korleis andre lag arbeider med årbokutgjeving. Sjå fyldig omtale på heimesida til Hordaland sogelag.

Årsmøtet 2015

Gode sogelagsfolk Velkomne til årsmøte i Kvinnherad sogelag på SKL sitt kurssenter i Matre, laurdag 25. april kl 13.00. Sakliste: 1 Godkjenning av innkalling 2 Årsmelding 3 Rekneskap 4 Val 5 Fastsetjing av årspengar for neste…

Krigshistorisk gruppe.

Ei gruppe i Kvinnherad Sogelag hentar fram ny kunnskap om krigshendingane i Kvinnherad i aprildagane 1940. Med i gruppa er mellom anna Lars Børge Sæberg, Trond Ramsøy og Rolf Ask. På eit møte på Valen i februar i år vart det lagt fram…

Årbokseminar 21. mars

Hordaland sogelag i samarbeid med Sunnhordland Museum skipar til seminar om årbøker, på Sunnhordland museum laurdag 21. mars 2015, kl. 09.00 – ca. 15.30. Tema er: Årbøker frå sogelaga – seminar om produksjon, distribusjon og samarbeid. Sjå…

Henry Aakre medlem nr 200

Vi ynskjer Henry velkommen i sogelaget ! Som medlem nr 200 får han ei eksta velkomstgåve; ei samling med tidlegare årgangar av Kvinnhersminne. Henry fortel at han vart sitjande ved sida av leiaren i sogelaget, Anny Nygaard Mehl, hos frisøren…

Årets julegåve !!!!

Kvinnherad sogelag er i fin vekst, og har no nådd 196 medlemar. Målet er å passera 200 medlemar med god margin før årsskiftet. Og vi har eit knakande godt forslag, julegåva i år må verta : Medlemskap i Kvinnherad sogelag! Vi vil og…

Slektsgransking og Digitalarkivet

Bli kjend med Statsarkivet i Bergen! Hordaland sogelag organiserer seminar på Statsarkivet i Bergen 22. okt. 2014: Slektsgransking og Digitalarkivet Førelesarar frå statsarkivet: Bratland, Kenneth, rådgjevar Bruvik, Tone Merete, rådgjevar Clausen,…

Olsokfeiring på Færøyane

Hordaland sogelag hadde ein svært vellukka tur til Færøyane i juli. Høgdepunktet for mange var nok å få oppleva Olsokfeiringa i Thorshavn. Tolv medlemmar frå Kvinnherad sogelag deltok på den minneverdige turen. Bilete og reisereportasje…

Kulturminnedagen 2014 – Melskapellet

Kvinnherad sogelag og Kvinnherad kommune markerar kulturminnedagen 2014 i tuftene til Melskapellet i Rosendal. Laurdag 13. september kl 16.00 vert det atter ringd med klokkene i dei gamle tuftene. Vi bed då inn til gammaldags kyrkjegang anno…

Treskokurs

Hordaland sogelag er oppteken av å ta vare på dei gamle handverktradisjonane og ynskjer å laga kurs i å laga tresko. Sjå meir informasjon på heimesida til Hordaland sogelag

Årsmøtet på Varaldsøy

Kvinnherad Sogelag hadde årsmøte i Varaldsøy Grendahus 26.04.2014. Halvor Medhus ynskte velkommen , og leia årsmøtet. Grendahuskjellaren var mest fullsett , nærare 60 medlemer møtte. Det smakte godt med kaffi og nydelege smørbrød etter…

Krigshistorisk gruppe

Årsmelding 2013. Krigshistorisk gruppe er ei undergruppe i sogelaget. Gruppa vart skipa i 2012, og er ei laust samansett samling av enkeltpersonar, som har interesse for hendingane knytte til andre verdskrigen, med særskilt fokus på Kvinnherad. Gruppa…