Hordaland sogelag inviterar til kurs

Hordaland sogelag på tur til Ytre Hebridane

Onarheimsgildet – 2015

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøtereferat 2015

Bli med til Hebridene 2. – 10. august 2015

Årbokseminaret på Sunnhordland museum

Årsmøtet 2015

Krigshistorisk gruppe.

Årbokseminar 21. mars