Korleis føregjekk klesvasken før i tida,og kvar?

Klesvask på Landa hos Marie

Klesvask på Landa hos Marie

Kvinnherad sogelag og Omvikdalen Bygdekvinnelag har i 2015 hatt eit samarbeidsprosjekt med å registrera gamle vaskeplasser i Omvikdalen.

Vi tok på oss oppdraget med å leita fram dei gamle vaskeplassene. Utgangspunkt for dette prosjektet var kvinnearbeid før i tida. Korleis var det før vi fekk inn- og utgåande vatn, før bad og innedo og vassverk og vaskemaskin gjorde sitt inntog? Les meir

Kveldsseta på Skakkesenteret.
For andre år på rad inviterte Etne Bibliotek til Kveldsseta på Skakkesenteret. Tema for samkoma var presentasjon av årbøker og sogeskrift frå soge- og historielag i region Sydvest, dvs. Sunnhordland, Haugalandet, Hardanger og Ryfylke. Les meir

Skriftsyraren Lars Jostein Rørvik får velfortente blomar. Foto : Ola Matti Mathisen

Skriftsyraren Lars Jostein Rørvik får velfortente blomar. Foto : Ola Matti Mathisen

Kvinnherad sogelag hadde presentasjon av årbok nr XVII – “Førstereis», i Uskedalen torsdag 22.10.
Det var eit svært triveleg kveldsstund, med omlag 40 frammøtte.
Leiaren i laget, Anny Nygaard Mehl, leia samkoma. Ho fortalde litt om bakgrunnen for at ein hadde valt førstereis som hovudemne – å ta vare på minne frå sjømannslivet – ein epoke i norsk skipsfart som no definitivt er over. Les meir

Framside årbok XVIIKvinnhersminne – årbok XVII er no klar frå trykkeriet. Det er blitt ei flott bok, som vi gler oss til å syna.
Torsdag 22. oktober kl 18.00 vil den bli presentert ved ei tilskiping i det gamle skulehuset i Uskedalen. Denne utgåva av årboka handlar i hovudsak om kvinnheringar som gjorde si første reis i utanriksfart. Dessutan har sjømannspresten, husmora ved sjømannskyrkja og «sjømannsenkja» gjeve sine bidrag til boka. I tillegg til desse historiane kan ein lesa om den gamle handelsstaden Dimmelsvik, og om «Fabrikkane på Dimmelsvik». Les meir

Helga og Else tilbake på den gamle vaskeplassen ved brua mellom Fet og Lund

Helga og Else tilbake på den gamle vaskeplassen ved brua mellom Fet og Lund

Markering av kulturminnedag i Omvikdalen.
Kulturminnedagane vert markert i september kvart år og er den største felles feiringa av kulturarv i Europa. I år er tema for dagane : Nabolag – menneske, kulturminne og historie. Norges kulturvernforbund skriv i si oppmoding til kommunane at det er ønskjeleg at arrangementa fokuserar på eige nabolag ,med historie, menneskje og fysiske kulturminne, og at ein nyttar høvet til å visa fram kulturskattar i nærmiljøet. Les meir

Krigshistorisk gruppe er ei undergruppe i Kvinnherad sogelag. Trond Ramsøy er ein sentral person der. Han har har gjort ein stor jobb med å granska og finna fram til kunnskap om krigshendingane i aprildagane 1940 i Kvinnherad.
Denne veka var Svein Bugge, son til ein av dei sentale offiserane frå Uskedalen i 1940, på vitjing. Trond Ramsøy og Kristian Bringdal tok Bugge med på synfaring og orienterte han om krigshendingane i 1940. Les gjerne meir på www.skimtvis.net

Det vert arrangert kurs i Bergen 24. sept., hovudtema er Heimeside. Kurshaldar er Åslaug Snilstveit, Salikat design. Ho tar m.a. for seg oppretting av heimeside, oppbygging og struktur, layout. Ho kjem og innom fotobehandling, reglar og retttigheter ved billedbruk.
Etter lunsj vil Overingeniør Svein Nordland snakka om Sky-tenester og Google produkt. Les meir

Hordaland sogelag i vesterveg til Ytre Hebridene

Hordaland sogelag i vesterveg til Ytre Hebridene

Tekst: Mikal Heldal
Foto: Kari Fedt Haugsbakk

Hordaland sogelag sin studietur gjekk dette året til Ytre Hebridane – langt vest mot havet der neste landfaste stopp gjerne kan vera Canada. 40 hordalendingar fekk ein tur rik på inntrykk frå gamalt norsk skattland. Ikkje mindre enn 13 soge/historielag tok del i ein triveleg tur – der det vart knytt kontaktar mellom folk i sogerørsla. Det er folk med ei stor og vidfemnande kunnskapsmengd som tek del i desse turane – og då er det mangt å læra og mange som lærer! Les meir

Det blir stor markering av Onarheimsgildet på Tysnes helga 1. og 2. august. Fullstendig program finn ein på heimesida til Hordaland sogelag.

Årsmøtet vart halde i SKL sitt kurssenter i Matre, laurdag 25.april 2015.

Deltakarar :
Frå styret møtte : Anny Nygaard Mehl, Dagfinn Eide, Rita Martens Meyer, Audun Eik,
Kari Fedt Haugsbakk.

Det var 62 frammøtte, av dei 45 medlemar.
Til å skriva under årsmøteprotokollen vart valde Anfinn Otterå og Ragnar Nøttveit.

Årsmøtet vart opna av leiaren i Kvinnherad sogelag, Anny Nygaard Mehl, ho les diktet Blåfalli, av Samuel Aarholm. Og i god sogelagstradisjon song årsmøtelyden deretter No livnar det i lundar, før ein tok fatt på dei formelle årsmøtesakene. Les meir