Den gamle tingskipnaden i Sunnhordland

Ingemar Traavik

Besten på fisketur

Slåmaskina

Liv og lagnad i Omvikdalen frå 1739 til 1998

Milepelar for skule og lagsarbeid i Omvikdalen

Aktivitetar med utgangspunkt i Omvikdalen ungdomslag

Kolamilene på Landa

Klesvask i gamle dagar

Brynjelsbua og Sundepølso