Oppføringer av Åslaug

Kulturminnesøk

Hordaland sogelag er no på Facebook. I eit innlegg der i dag er det lagt ut informasjon om og henvisning til ei nettside som heiter Kulturminnesøk. Der finn du oversikt over alle kulturminne som er registrerte der du bur. Skriv inn namn på kommunen og start søk !

Hemmelig krig

Trond Ramsøy i Krigshistorisk gruppe, ei undergruppe av Kvinnherad sogelag, har bedt oss leggja ut omtale av denne tilstellinga på Kvinnherad bibliotak 18. mars kl 13:00. Per Helge Martinsen er i desse dagar aktuell med ei ny bok; Hemmelig krig i 1939 – 1945 – Bergen og kampen om Antlanterhavet, ei bok som kastar nytt […]

Årsmøte i Kvinnherad sogelag i Rosendal 22. april

Årsmøtet i sogelaget vert 22. april i Rosendal. Det vert orientering om Gurine og omvisning i Gurinefjæro. Historikar Anders Haugland vil fortelja om Den gamle tingskipnaden i Sunnhordland. Meir utfyllande informasjon kjem seinare, men set av denne laurdagen alt no !

Hordaland sogelag til Normandie

Hordaland sogelag reiser med Tide til Normandie 7. – 14. august 2017 Turprisen inkluderer: • Fly Bergen – Paris – Bergen med Norwegian • 7 overnattinger på hotell i dobbeltrom • 7 frokoster og 4 middag • Utflukter og innganger i Normandie som beskrevet i programmet • Turbuss på turen i Normandie • Reiseleder

Ingemar Traavik – ordførar i Kvinnherad i ein mannsalder

1914 vart Ingemar Traavik vald inn i Kvinnherad heradsstyre, og i 1917 vart han vald til ordførar. Han var «eit arbeidsjarn, med evne til å få sakene unna», skriv Erling Vaage i Kvinnherad 1 (1987). Ordførarvervet hadde han heilt til sin død i 1949, med unnatak av nokre år under andre verdskrig, då nazistane tok […]

Gåve til Krigshistorisk gruppe i Kvinnherad sogelag

Haustutdelinga til Sparebank1-stiftinga var dette året på nesten 4 mill. kroner. Krigshistorisk gruppe i sogelaget hadde søkt om kr 60.000 til kjøp av dokumentasjon frå ulike arkiv, og fekk tildelt heile summen. «Vi har henta ut det vi finn i dei arkiv der vi får gratis eller billeg tilgang. Men vi ser at det ligg […]

Besten på fisketur

Besten på fisketur. Ei soga av Eva Eide på Ølvesmål. Besten va so tela på sjødn ein dag, han va so hikjen på fisk. Da såg ut til å bli nedberdsla, so han tok våsakle med seg. Ferinjen låg på bukka neri våro, men hadde tokka seg litt te eina sio. Besten fant ein stronje […]

Slåmaskina

SLÅMASKINA Ein liten tanke i frå den gongen, eg haurde duren av slåmaskinsongen. Besten slo vendeteigen med ljå, og i stallen vart øykjen sela på. Orepinn i, bukjore strama, faks og man strigla, Viktoria heitte dama. Slåmaskinskniven slipa og kvekt, ein arv  frå slekt te slekt.

Husmannsseminar og Historielagskonferanse

I regi av Landslaget for lokalhistorie vert det arrangert seminar om Husmannsvesenet fredag 4. november 2016. Seminaret vil ta for seg fleire sider ved husmannsvesenet og vert arrangert i forkant av Landslaget sin historielagskonferanse 4.- 6. november. Sjå sida til Landslaget for lokalhistorie Deltakaravgift er kr 550. Påmeldingsfrist for husmannsseminaret er 25. oktober til sekretariat@landslaget.org, […]

Liv og lagnad i Omvikdalen frå 1739 til 1998

Egil Hovda har skrive ein artikkelserie om skule og lagsarbeid i Omvikdalen. Endringar og nye tankar møtte stundom splid og usemje i bygda: Ei nytilsett kvinneleg lærarinne satt i fleire dagar og venta på elevar som ikkje møtte. Då fekk ho beskjed frå ein av bygdas beste menn :» Vi har engasjert ein mannleg lærar, […]