Oppføringer av Åslaug

Kvinnhersminne – Årbok II

Føreord:..“ hovudtema denne gongen er kring skular og skuleungdom i Kvinnherad for vel hundre år sidan, og song- og musikklivet i bygda vår frå gammalt “..

Kvinnhersminne – Årbok I

Boka er diverre utseld. Kvinnherad bibliotek har ho for utlån.
Føreord: «det fylgjer ansvar med dette å skriftfesta fortida. Det bør gjerast både rett og finsleg. Dei munnlege overleveringane må så langt råd er krysskontrollerast, eller ein må syta for at dei ikkje gjev seg ut for meir enn det dei er: brotstykke som kanskje har vorte omlaga og tildikta på vegen fram til i dag.»..