Årsmøte i Kvinnherad sogelag i Rosendal 22. april

Hordaland sogelag til Normandie

Ingemar Traavik