husmannsplass-foto-wikipedia

I regi av Landslaget for lokalhistorie vert det arrangert seminar om
Husmannsvesenet fredag 4. november 2016
.
Seminaret vil ta for seg fleire sider ved husmannsvesenet og vert arrangert i forkant av Landslaget sin historielagskonferanse 4.- 6. november.
Sjå sida til Landslaget for lokalhistorie
Deltakaravgift er kr 550.
Påmeldingsfrist for husmannsseminaret er 25. oktober til sekretariat@landslaget.org, eller per post til Landslaget for lokalhistorie, Institutt for historiske studier – NTNU, 7491 Trondheim.
Følg med på sida til Landslaget for lokalhistorie for oppdateringar eller endringer. Les meir