Hordaland sogelag reiser til York, der vikingbyen Jorvik låg, til Lindisfarne, Whitby, m.m. Fullstendig program vert lagt ut på heimesida til Hordaland sogelag, www.hordalandsogelag.no, ein av dei næraste dagane. Der finn ein og informasjon vedr. påmelding.
Turane til Hordaland sogelag, – «i vesterveg i vikingane sine fotefar» – er svært populære, så her er det fyrstemann til mølla !

Korleis føregjekk klesvasken før i tida,og kvar?

Klesvask på Landa hos Marie

Klesvask på Landa hos Marie

Kvinnherad sogelag og Omvikdalen Bygdekvinnelag har i 2015 hatt eit samarbeidsprosjekt med å registrera gamle vaskeplasser i Omvikdalen.

Vi tok på oss oppdraget med å leita fram dei gamle vaskeplassene. Utgangspunkt for dette prosjektet var kvinnearbeid før i tida. Korleis var det før vi fekk inn- og utgåande vatn, før bad og innedo og vassverk og vaskemaskin gjorde sitt inntog? Les meir