Helga og Else tilbake på den gamle vaskeplassen ved brua mellom Fet og Lund

Helga og Else tilbake på den gamle vaskeplassen ved brua mellom Fet og Lund

Markering av kulturminnedag i Omvikdalen.
Kulturminnedagane vert markert i september kvart år og er den største felles feiringa av kulturarv i Europa. I år er tema for dagane : Nabolag – menneske, kulturminne og historie. Norges kulturvernforbund skriv i si oppmoding til kommunane at det er ønskjeleg at arrangementa fokuserar på eige nabolag ,med historie, menneskje og fysiske kulturminne, og at ein nyttar høvet til å visa fram kulturskattar i nærmiljøet. Les meir

Krigshistorisk gruppe er ei undergruppe i Kvinnherad sogelag. Trond Ramsøy er ein sentral person der. Han har har gjort ein stor jobb med å granska og finna fram til kunnskap om krigshendingane i aprildagane 1940 i Kvinnherad.
Denne veka var Svein Bugge, son til ein av dei sentale offiserane frå Uskedalen i 1940, på vitjing. Trond Ramsøy og Kristian Bringdal tok Bugge med på synfaring og orienterte han om krigshendingane i 1940. Les gjerne meir på www.skimtvis.net