Det vert arrangert kurs i Bergen 24. sept., hovudtema er Heimeside. Kurshaldar er Åslaug Snilstveit, Salikat design. Ho tar m.a. for seg oppretting av heimeside, oppbygging og struktur, layout. Ho kjem og innom fotobehandling, reglar og retttigheter ved billedbruk.
Etter lunsj vil Overingeniør Svein Nordland snakka om Sky-tenester og Google produkt. Les meir

Hordaland sogelag i vesterveg til Ytre Hebridene

Hordaland sogelag i vesterveg til Ytre Hebridene

Tekst: Mikal Heldal
Foto: Kari Fedt Haugsbakk

Hordaland sogelag sin studietur gjekk dette året til Ytre Hebridane – langt vest mot havet der neste landfaste stopp gjerne kan vera Canada. 40 hordalendingar fekk ein tur rik på inntrykk frå gamalt norsk skattland. Ikkje mindre enn 13 soge/historielag tok del i ein triveleg tur – der det vart knytt kontaktar mellom folk i sogerørsla. Det er folk med ei stor og vidfemnande kunnskapsmengd som tek del i desse turane – og då er det mangt å læra og mange som lærer! Les meir