Årsmøtet 2014 vart halde 26. april på Varaldsøy Ungdomshus med 57 frammøtte.
Leiaren i laget ,Halvor Medhus, la fram årsmeldinga.
Skrivaren i laget, Kari Fedt Haugsbakk, la fram rekneskapet for 2013.
Årsmelding og rekneskap vart godkjende uten merknader.
Halvor Medhus har vore leiar i laget i 12 år, og Anny Øvrehus styremedlem i 22 år.
Dei gjekk no ut av styret, og fekk stor takk for arbeidet dei har gjort for sogelaget. Les meir